Dr. Minta Ügyvéd Ügyvédi Iroda, az Ön jogi tanácsadója 9026 Győr, Ady Endre u. 10. Telefon: 06-96/526-777 E-mail: iroda@drmintaugyved.hu
Ügyvédi titoktartás
Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége kiterjed a megbízó személyes adataira, magában foglalja az üzleti kapcsolataira, vállalkozása jövedelmi viszonyaira, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat, s nem ritkán a bank- vagy adótitok körébe tartozó adatokat (pénzforgalmi mozgások, bankszámla-követelések, az adó- és járulékfizetés vagy bevallási kötelezettség adatai), családjogi ügyekben az ügyfél családi kapcsolataira, egészségi állapotára vonatkozó tényeket.

A titoktartási kötelezettség nemcsak "hallgatási kötelezettséget" jelent, hanem vonatkozik az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat tartalmazó, általa szerkesztett vagy rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentumok, adathordozók kezelésére is.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízástól, azaz attól, hogy az ügyfél adott-e formális megbízást a szakembernek, vagy csak egyszeri jogi tanácsadás keretében találkoztak. Az ügyvéd a rábízott titkot azután is köteles megőrizni, hogy megbízását teljesítette, vagy a megbízási szerződés akár az ügyfél, akár az ügyvéd részéről felmondásra került.

Az ügyvédi titoktartás az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat az ügyvéd tevékenységét vizsgáló hatóságok előtt is védi. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédnél végzett hatósági vizsgálat (pl. nyomozóhatósági házkutatás, adóellenőrzés) során a hatóság nem jogosult ezen adatokat megismerni, sőt az ügyvédnek kifejezett kötelessége az ügyvédi titok hatóságok előtti védelme.

Az ügyvéd számára a titoktartási kötelezettség alól kizárólag a titokgazda, vagyis a megbízó, annak jogutódja, vagy a megbízó törvényes képviselője adhat felmentést.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség nem csak az ügyvédet személyesen terheli, hanem kiterjed az ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottaira (ügyvédjelöltek, ügyviteli alkalmazottak), az ügyvédi szervekre, ezek tisztviselőire és alkalmazottaira is, ideértve a kötelezettség fentebb tárgyalt keletkezésére és megszűnésére is.